Przetwarzanie danych osobowych na stronie www.relocation-agent.com

 1. Podstawa prawna

  Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 2. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Relocation Agent z siedzibą: ul. Poststraße 33, D-20354 Hamburg, tel. +49 40 4230 4747.

 3. Cel zbierania danych osobowych

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, w celach marketingowych. Administrator danych osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin użytkowników na stronie Internetowej znajdującej się pod adresem www.relocation-agent.com

 4. Narzędzia analityczne w których wykorzystujemy dane osobowe

  Korzystając ze strony Internetowej znajdującej się pod adresem www.relocation-agent.com zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Relocation Agent z siedzibą: ul. Poststraße 33, D-20354 Hamburg w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Relocation Agent (Administrator danych osobowych).

 5. Czas przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres pół roku do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Prawa użytkownika

  Jako użytkownik korzystający ze strony Internetowej znajdującej się pod adresem www.relocation-agent.com posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień swojej przeglądarki.